PR Merkezi
PR Merkezi
Paylaşılan değerler oluşturarak
metal kesme endüstrisinde dünyanın en iyisi.
Sembol Kütüphanesi
Şekillerin her biri şöyle ifade edilir: Dış üçgen istikrar ve gelişimi sembolize eder.
Üçgenin her kenarı müşteri, insan, akılcılığı sembolize eder. İç üçgen aynı hedefe ulaşmak için irademizi sembolize eder. Ortasında olan çember KORLOY içindeki dayanışmayı sembolize eder.
K.K İndir
Logo tipleri
Korece
Şirket adı
İngilizce
Marka
Yatay Kombinasyon
Dikey Kombinasyon
KORLOY’un rengi
이메일무단수집거부
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용한 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사처벌 됨을 유념하시기 바랍니다.
게시일 : 2018년 2월 26일