Kore sinterlenmiş karbürünün başlangıcı
K O R L O Y
1966 - 1975
Standart paternin ucu olan tip 06 ucu, taban modeli olarak kullanılmıştır. İçinde şirketin adı, HK'nin bir parçası olan Hankook'un başı.
1975 - 1987
İki kelimeden türetilen korloy adı; Korea ve alloy. Küreselleşme niyetiyle değişmekti.
1987 - 1993
Bu logo, Korloy'un sert metal alaşımlı kesme takımlarının temel ürünü olan eki sembolize eder. Dikdörtgen ve üçgen, kararlılığı ve hassasiyeti temsil ederken Korloy, ‘K’ başlangıcını içerir. Ek parçanın siyah gölgeli kısmı, şirketin birikmiş know-how'ının yanı sıra uzun geçmişi ve sağlam anılarıdır.
1993 - Present
İstikrarı ve ilerlemeyi temsil eden üçgen, tabandır. Üçgenin her segmenti, müşterilerimize hizmet, insan saygısı ve rasyonellik arayışı anlamına gelir. İçindeki üçgen, şirketin bu gibi hedeflere ulaşma isteği anlamına gelirken, merkezdeki daire şirket üyelerinin kombine gücü anlamına gelir.
Kore sinterlenmiş
karbürünün başlangıcı
K O R L O Y
1966 - 1975
Standart paternin ucu olan tip 06 ucu, taban modeli olarak kullanılmıştır. İçinde şirketin adı, HK'nin bir parçası olan Hankook'un başı.
1975 - 1987
İki kelimeden türetilen korloy adı; Korea ve alloy. Küreselleşme niyetiyle değişmekti.
1987 - 1993
Bu logo, Korloy'un sert metal alaşımlı kesme takımlarının temel ürünü olan eki sembolize eder. Dikdörtgen ve üçgen, kararlılığı ve hassasiyeti temsil ederken Korloy, ‘K’ başlangıcını içerir. Ek parçanın siyah gölgeli kısmı, şirketin birikmiş know-how'ının yanı sıra uzun geçmişi ve sağlam anılarıdır.
1993 - Present
İstikrarı ve ilerlemeyi temsil eden üçgen, tabandır. Üçgenin her segmenti, müşterilerimize hizmet, insan saygısı ve rasyonellik arayışı anlamına gelir. İçindeki üçgen, şirketin bu gibi hedeflere ulaşma isteği anlamına gelirken, merkezdeki daire şirket üyelerinin kombine gücü anlamına gelir.